Jaunumi

16.10.2015

Vēršam jūsu uzmanību, ka attiecībā uz izkārtņu eksponēšanu Rīgā vairākkārt ir mainījušies reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu un eksponēšanu regulējošie normatīvie akti.
Ar Rīgas pilsētas būvvaldes izsūtīto vēstuli par reklāmu un izkārtņu eksponēšanas likumību var iepazīties šeit.

26.03.2015

Lai pilnveidotu kvalitāti iepirkumos elektromateriālu (LED apgaismojuma) jomā, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un veicinātu iepirkumu rīkotāju un pretendentu sadarbību, Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācija (LEMTA) ir apkopojusi aktuālākos problēmjautājumus, ar kuriem piegādātājiem nākas saskarties publisko iepirkumu konkursos, un sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādājusi ieteikumus minēto problēmu novēršanai.

IUB nozaru orgnaizāciju ietiekumi pieejami šeit.

19.12.2014

Priecīgus svētkus!


image

06.10.2014

LEMTA un PTAC rīko semināru!


Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācija (LEMTA) un Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs (PTAC) rīko bezmaksas skaidrojošu apmācību semināru par saistošajiem noteikumiem elektromateriālu, īpaši LED apgaismojuma, importam no trešajām valstīm.

Seminārā aicināti piedalīties visi Jūsu uzņēmuma darbinieki, kuri nodarbojas ar preču importu.

Norises laiks: 2014.gada 12.novembris, plkst.11:00-14:00

Norises vieta: Dzelzavas iela 117, 2.stāvs

Pieteikšanās: zvanot 67255502 vai rakstot uz info@lemta.lv

14.08.2014

2014.gada maijā savu darbību uzsākusi Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācija (LEMTA).

Tā izveidota ar mērķi apvienot elektromateriālu tirgotājus, kas darbojas Latvijas tirgū un ir ieinteresēti nozares attīstībā un nozares vides sakārtošanā.

Aicinām arī Jūs pievienoties šai asociācijai, lai kopīgiem spēkiem pilnveidotu un attīstītu nozari, kurai ir nozīmīga vieta Latvijas ekonomikā.

Asociācija pārstāvēs savu biedru intereses starptautiskā, nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī. Tai ir svarīgs katrs tās biedrs – gan liels vairumtirgotājs Rīgā, gan mazumtirgotājs Latvijas reģionos.

LEMTA būs vieta, kur tikties nozares profesionāļiem, rodot risinājumus gan kopīgām problēmām, gan meklējot atbildes uz katra individuālajiem jautājumiem.

Uzņēmumam iestājoties asociācijā un kļūstot par LEMTA biedru, tiek iegūtas
iespējas:

  1. Saņemt atbalstu sadarbībai ar valsts iestādēm un organizācijām tehnisku un administratīvu jautājumu risināšanā;

  2. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu projektiem un izvēršot kopīgas mārketinga akcijas, panākt tirgus paplašināšanas iespējas;

  3. Veicināt nozarē strādājošo profesionalitātes palielināšanos, piedaloties kursos, pieredzes apmaiņas braucienos u.c. izglītojošos pasākumos;

  4. Piedalīties likumdošanas izmaiņu izstrādē un panākt Latvijas tirgū pieejamo elektromateriālu obligātu kvalitātes novērtēšanu, sertificēšanu un esošo sertifikātu verificēšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un drošas elektroenerģijas pārvades prasībām.


Apvienosimies, lai LEMTA ir savas nozares pārstāvju kvalitātes zīme!


Lai reģistrētos, aizpildiet anketu, kas pieejama šeit.
Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu info@lemta.lv vai zvanot 67255502.

Ar cieņu,
Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācija